W jakim celu wykonuje się studia komunikacyjne, a w tym analizy parkowania?

Większość dużych miast boryka się z problemem korków, smogu, małą liczbą miejsc parkingowych czy niewydajnym systemem transportu publicznego. Mieszkańcy często narzekają na braki ścieżek rowerowych i wąskie chodniki, zastawione do tego w połowie przez zaparkowane przy nich samochody. Aby dobrze zaprojektować system transportowy w danym miejscu, konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań i analiz. Tym właśnie, mówiąc w dużym uproszczeniu, są studia komunikacyjne.

 

Jak przeprowadza się studium komunikacyjne danego obszaru?

Badania rozpoczyna się zazwyczaj od rozpoznania i zdefiniowania problemów komunikacyjnych w danym obszarze. W tym celu specjaliści wykonują pomiary ruchu kołowego, pieszego, parkowania, oceniają zagospodarowanie obszaru, ruch tranzytowy i analizują sieci transportu publicznego. Analizują też cele podróży do centrum, by lepiej zrozumieć ruch na tym obszarze. Przeprowadzone badania pozwalają im na przygotowanie projektu zmian, np. dogodną lokalizację parkingu wielopoziomowego, przekierowanie ruchu z dala od wrażliwych na wstrząsy zabytków, budowę atrakcyjnego objazdu centrum dla ruchu tranzytowego, zmianę tras środków komunikacji miejskiej, czy stworzenie więcej szlaków pieszych.

 

Przyjazne miasto

Studia komunikacyjne, jak już zostało wspomniane, przeprowadza się po to, by rozwiązać problem danego obszaru. Nie zawsze są to korki i brak miejsc parkingowych. Specjaliści czasami próbują „ożywić” daną część miasta (ulepszając dojazd do niej, proponując szlaki spacerowe, czy duży parking w okolicy), lub chronić jej zabytki (ułatwiając zwiedzanie pieszym, odsuwając ruch spalinowy dalej).  To też projekty np. ścieżek rowerowych i deptaków.