Analizy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego stanowi nieodzowny element kształtowania bezpieczeństwa narodowego. Na jego ocenę składa się mnóstwo czynników (m.in. ilość zdarzeń drogowych, w tym wypadków i kolizji, liczba ofiar i rannych, stan infrastruktury drogowej itp.). Nasza firma zajmuje się dokonywaniem szczegółowej analizy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno dla wybranych obszarów, jak i sieci komunikacyjnych. W naszych badaniach wykorzystujemy głównie narzędzia, takie jak SIT (GIS, czyli Systemy Informacji Geograficznej).

 

skwer miejski