Analizy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego stanowi nieodzowny element bezpieczeństwa narodowego. Na jego ocenę składa się mnóstwo czynników ( m.in. ilość wypadków i zdarzeń drogowych, liczba ofiar i rannych, stan infrastruktury drogowej itp. ). Nasza firma zajmuje się dokonywaniem szczegółowej analizy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wybranych obszarów i sieci komunikacyjnych. W naszych badaniach wykorzystujemy m.in. narzędzia, takie jak GIS, czyli System Informacji Geograficznej.

 

skwer miejski