Optymalizacja rozwiązań układu linii rozgraniczających drogi w planowaniu przestrzennym

W planie zagospodarowania przestrzennego znaleźć można linie rozgraniczające drogi, czyli granice terenów przeznaczonych na pasy drogowe. W liniach tych mogą znajdować się także urządzenia infrastruktury technicznej. Nasze usługi obejmują optymalizację rozwiązań układu linii rozgraniczających drogi w planowaniu przestrzennym.

 

sieć dróg lotnisko