Projektowanie tras rowerowych – fazy studialne i koncepcyjne

Wykonujemy profesjonalne projekty tras rowerowych. Usługi obejmują fazy studialne i koncepcyjne. W ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój infrastruktury rowerowej, zarówno na zróżnicowanych terenach miejskich, jak i wiejskich. Zarządcy terenów publicznych stawiają na rozwój tras, które powinny być przyjazne dla rowerzystów. Priorytetem podczas tworzenia tras rowerowych jest komfort osób poruszających się  głównie w celu realizacji podróży obligatoryjnych (codziennych).

Co należy uwzględniać podczas projektowania dróg rowerowych?

Podczas projektowania dróg rowerowych należy dążyć do tego, aby były one jednorodne pod względem technicznym i spójnie łączyły strategiczne punkty podróży. Zachowanie jednorodności tras dla rowerzystów ma na celu zapewnienie ich użytkownikom przewidywalności warunków jazdy. Drogi rowerowe powinny kształtować dogodne warunki do jazdy, a także uwzględniać potrzeby i możliwości rowerzystów, którzy poruszają się po drogach rowerowych różnego typu rowerami, w tym również rowerami z przyczepkami. Trasy rowerowe muszą więc posiadać odpowiednią szerokość i utwardzenie, aby zapewnić swobodne i bezpieczne przemieszczanie się rowerami, posiadającymi zróżnicowany rozstaw kół. Projektując infrastrukturę rowerową, zachowujemy zgodność parametrów dróg rowerowych z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

 

droga rowerowa

 

Wysoki standard projektowania tras rowerowych na Śląsku

Jako firma ze Śląska współpracujemy z wieloma inwestorami z tego regionu, zapewniając wysoki standard projektowania tras rowerowych. Specjalizujemy się m.in. w opracowywaniu analiz z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także w optymalizowaniu warunków technicznych infrastruktury dróg dla rowerzystów, z uwzględnieniem odpowiedniego oznakowania tras rowerowych, niezbędnego oświetlenia oraz estetycznej aranżacji przestrzeni. Dbamy o zachowanie jedności projektu drogowej sieci rowerowej z otoczeniem. W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do nawiązania z nami współpracy!