Pomiary, badania i analizy parkowania

Dokonujemy profesjonalnych pomiarów, badań i analiz parkowania na określonym obszarze (np. centrum miasta). Tego typu czynności są niezbędne do planowania i stworzenia zoptymalizowanych warunków dla użytkowników danego terenu. Na podstawie badań i analiz można dokonywać istotnych zmian w organizacji ruchu oraz stref parkowania. 

Jak pomiary parkowania wpływają na organizację miejsc postojowych na badanych obszarach?

Precyzyjne wyniki pomiarów parkowania pozwalają na ustalenie optymalnej lokalizacji parkingów, a także na zaplanowanie odpowiedniej ich wielkości. Staranna organizacja miejsc postojowych wpływa na usprawnienie logistyki konkretnego obszaru. Korzystne zagospodarowanie terenu miejscami parkingowymi usprawnia funkcjonowanie użytkowników danego obszaru, dlatego instytucje z różnych miast aglomeracji śląskiej nawiązują z nami współpracę w zakresie opracowania szczegółowych pomiarów i analiz parkowania na podlegającym im terenie. Pomiary parkowania prowadzą do wyłonienia strategicznych miejsc na danym obszarze, charakteryzujących się wzmożoną częstotliwością parkowania pojazdów. Planowanie inwestycji na podstawie wyników analizy parkowania pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału terenu podlegającego zagospodarowaniu.

 

hulajnogi

 

Jakie parametry brane są pod uwagę podczas analizy parkowania?

Analiza parkowania to złożone badanie, które uwzględnia wiele parametrów mających wpływ na wyniki pomiarów. Analizujemy m.in. poziom zagęszczenia pojazdów parkujących na danym terenie, a także stopień ich rotacji. Wydzielenie części infrastruktury drogowej w procesie projektowania nowych dróg lub w obrębie istniejących dróg na miejsca postojowe jest niezbędne na terenach, na których występuje duży popyt na przestrzeń parkingową, zwłaszcza w centrach miast. Na podstawie obserwacji i zgromadzonych przez nas danych nasi klienci mogą projektować efektywne i ekonomiczne przestrzenie parkingowe. Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy!