Pomiary, prognozy i analizy ruchu

Wykonujemy profesjonalne pomiary, prognozy i analizy ruchu drogowego. Wykonanie tego typu czynności jest niezbędne podczas planowania i projektowania rozwoju układu oraz przebudów dróg. Na tej podstawie podejmowane są decyzje dotyczące np. rodzaju nawierzchni oraz wielu innych rozwiązań mających zapewnić optymalne warunki komunikacyjne.

 

rowerowa droga