Pomiary, prognozy i analizy ruchu

Wykonujemy profesjonalne pomiary, prognozy i analizy ruchu drogowego. Wykonanie tego typu czynności jest niezbędne podczas planowania i projektowania sieci drogowej oraz przebudów dróg. Na tej podstawie podejmowane są decyzje dotyczące np. rodzaju nawierzchni oraz wielu innych rozwiązań mających zapewnić optymalne warunki komunikacyjne.

 

Analizy, pomiary i prognozy ruchu niezbędne do szacowania opłacalności inwestycji drogowej

Przeprowadzane przez naszą firmę analizy, pomiary i prognozy ruchu są niezbędne do szacowania opłacalności inwestycji drogowej. Informacje na temat specyfiki ruchu drogowego, które pozyskujemy, pozwalają określić niezbędne nakłady na budowę, przebudowę czy remonty dróg, a także tworzyć plany w zakresie przyszłych inwestycji w rozwój infrastruktury drogowej. Planowanie rozwoju dróg, poparte precyzyjnymi danymi na temat natężenia ruchu drogowego umożliwia zachowanie najwyższych standardów realizacji przedsięwzięć w budownictwie drogowym.

 

 

rowerowa droga

 

Nowoczesne techniki pomiarów ruchu drogowego na Śląsku

Dysponujemy wysokiej klasy aparaturą, która umożliwia nam wykonywanie pomiarów ruchu drogowego przy pomocy nowoczesnych technik. Na Śląsku oraz w innych regionach kraju zajmujemy się obsługą rozmaitych podmiotów i instytucji, zainteresowanych takimi badaniami. Jesteśmy również w stanie przeprowadzać pomiary ruchu drogowego charakteryzującego się znacznym natężeniem, uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową pojazdów, a także analizy parkowania. Wyniki pomiarów wykorzystywane są przez podmioty odpowiedzialne za prawidłowe eksploatowanie dróg, które na podstawie naszych ustaleń są w stanie przedsięwziąć niezbędne czynności w celu zapewnienia bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się pojazdów i osób.