Studia komunikacyjne oraz plany rozwoju sieci drogowej

Rozwój infrastruktury transportowej, w tym sieci komunikacyjnych stanowi priorytet w polityce większości krajów Unii Europejskiej. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu tworzymy dla naszych Klientów dokumenty, takie jak studia komunikacyjne oraz plany rozwoju sieci drogowych. Powstają one na podstawie informacji o sieci dróg, np. z pomiarów, prognoz i analiz ruchu, danych na temat stanu technicznego, danych ewidencyjnych itd.

 

pasy na drodze