Studia komunikacyjne oraz plany rozwoju sieci drogowej

Rozwój infrastruktury, w tym sieci komunikacyjnych i drogowych stanowi priorytet w polityce większości krajów Unii Europejskiej. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu tworzymy dla naszych Klientów dokumenty, takie jak studia komunikacyjne oraz planowanie rozwoju sieci drogowych. Powstają one na podstawie informacji o danej sieci dróg, np. pomiarów, prognoz i analiz ruchu, danych na temat stanu technicznego, danych ewidencyjnych itd.

 

skrzyżowanie dróg